Konsulenttjenester

Vi står overfor nye utfordringer og krav til effektivitet hver eneste dag. Konsulenttjenestene våre hjelper deg med å takle utfordringene, gir merverdi til virksomheten din og gir deg rådgivning til best praksis innen Lønn og operativ HR. 

Prosess- og strategisk HR

Vi støtter deg i utviklingen av driftsmodeller og prosesser, slik at det er enklere å knytte sammen strategi og planer til gode prosesser og operativ HRM. Takket være lang erfaring, referanseundersøkelser og en omfattende nordisk kundebase, har vi kommersialisert konsulenttjenestene slik at vi kan tilby deg mer håndfaste, billigere og raskere resultater. Dette gir deg muligheten til å øke din driftseffektivitet.

Styring av prosjekt og endringer

God prosjektstyring gjør at prosjektene kan iverksettes mer effektivt. Systematisk prosjektstyring sikrer at hovedoppgavene utføres i ulike prosjektfaser for å oppnå effektivitet i arbeidet og håndtering av både endringer og risiko. Det kontrollerer også at resultatene oppnås etter planen. Førsteklasses prosjektstyring har mye å si for om prosjektet blir vellykket.

Teknisk bistand innen Lønn og HR

Driftsprosesser mobiliserer organisasjonens strategier. Derfor er det svært viktig at systemene støtter organisasjonens prosesser og at du har gode integrasjoner med dine andre kjernesystemer.

Prosessene og automationene i våre standardløsninger er basert på lang erfaring og fungerer ypperlig for de aller fleste, men dersom standard ikke svarer til behovene dine, skreddersyr vi en løsning for deg.

Tjenester innen applikasjonsstyring

SD Worx’ (tidligere Aditro) ekspertise, prosesser og praksiser i programhåndtering er basert på lang erfaring, ITIL-prosessrammeverk og andre beste praksiser. Takket være dette, kan vi tilby kundene våre de beste lønns- og personalstyringsløsningene i bransjen. SD Worx ekspertise innen Lønn & HR, kombinert med teknisk kunnskap, gir deg konkurransefortrinn.

Backup på Lønn

Mange lønnsavdelinger består av kun en eller få personer, og det er ofte vanskelig å finne en vikar som kan steppe inn på kort varsel ved sykdom eller ferier. Har du SD Worx Lønn i skyen kan vi være din backup. Les mer om Lønnsberedskap og vikar på SD Worx Lønn.