SD Worx Lønn

Kanskje markedets mest automatiserte

Lønnssystem

SD Worx Lønn er et meget brukervennlig, og samtidig komplett og fleksibelt lønnssystem laget for mennesker i en moderne verden. SD Worx Lønn er en av markedets beste løsninger for deg som ønsker dyp og bred funksjonalitet og mulighet for å automatisere prosessene dine.

Automatisering er FREMTIDEN

Automatisering gjør at bedriften din kan bevege seg raskere og mer effektivt. Det hjelper deg å betjene dine ansatte bedre. Det lar deg operere mer effektivt og frigjør dine ansatte fra hverdagslig, repeterende arbeid, og lar dem fokusere på å løse problemer og skape verdier. Vi ønsker at alle kunder får en tilnærmet lik måte å kjøre lønn på – med kun minimale lokale tilpasninger.

Fleksibelt og funksjonsrikt

Hver enkelt kunde kjøres repetitivt med lik prosess hele veien basert på en definert plan – og med informative og brukervennlige portaler for alle roller. Lønnssystemet har tidsstyring på alle personlige satser, tariffer og lønnsstiger. Dette gjør systemet meget fleksibelt med hensyn til korrekt avlønning, lønnsjustering og ikke minst mulighet for korrekt etterbetaling.

Les mer om nøkkelfunksjonalitet i SD Worx Lønn

Gratis eBook

Hvor lønnsomt er det å investere i et nytt HR- eller lønnssystem?

Ditt gamle lønnssystem koster antagelig mer enn du tror. I denne eBook’en kan du lære deg hva som skaper disse kostnadene, hvordan du finner de, og hvilke verktøy som finnes for å kunne øke produktiviteten og samtidig redusere kostnadene dine.

Hvorfor SD Worx Lønn?

Med standardiserte, veldefinerte og automatiserte prosesser får du større fleksibilitet, blir mer effektiv og kan fokusere på kvalitetsarbeid isteden for rutinearbeid.

 • Heldigital løsning av fravær- og refusjonsprosesser
 • Faste og automatiske prosesser for kjøreplan, periodeplan og import/eksporter
 • Automatiske kontroller
 • Automatisk henting av skattekort
 • Automatisk etterbetaling
 • Automatisert årsavslutning
 • Automatiserte feriepengerutiner
 • Automatisert rapportering
 • Definerte lederrapporter via portal
 • Systemet forteller hvilke avvik du bør sjekke

Rollestyrte portaler

Fra lønnsmedarbeider til lønnskontroller

Ved å utnytte automatiseringen som er på plass rundt kjøreplan, periodeplan, kontroller, import med mere vil du gå fra å være en lønnsmedarbeider til lønnskontroller. Takket være digitalisering blir også oppgaver mer og mer desentraliserte, og gir mer ansvar til brukerne i hele virksomheten og hos kunden. Legg til rette for en enkel og sikker dialog og selvbetjening for forskjellige prosesser via smarte portaler tilpasset ulike roller.

For lønnsmedarbeider

Lønnsportal

Få totalt oversikt over lønnsoppgaver, kjøreplaner og prosesser for de selskapene du kjører lønn for.

For ansatt

Ansattportal

La de ansatte se sin lønnsslipp og sammenstillingsoppgave direkte i systemet.

For leder

Lederportal

La ledere selv ta ut oppdaterte rapporter på de de trenger via en sikker pålogging.

For klient

Klientportal

Sikker kommunikasjon og effektive prosesser mellom lønningskontoret og deres klienter. Ingen flere mailer og filer frem og tilbake.

LØNNSSYSTEM FOR BYRÅER

Håndterer du lønn for flere selskaper?

Er du et regnskapsbyrå, et konsern med flere datterselskap eller et lønnskontor med mange klienter er SD Worx Lønn Byrå en smart løsning for deg. Her er det enkelt å håndtere lønn for flere selskaper, med egne portaler for dine kunder/klienter, ledere og ansatte.

Nøkkelfunksjoner i lønnssystemet SD Worx lønn

Tilpasset dine behov

 • Systemet settes opp og skreddersys etter dine spesifikke behov
 • SD Worx Lønn kommer med forhåndsdefinert grunndata med lønnsarter, beregningsregler, rapporter osv. for de fleste behov.
 • Friheten er likevel stor for den enkelte kunde til å definere/omdefinere dette selv – det skal være fleksibelt å jobbe i SD Worx Lønn!

Kontrollmuligheter

Er du usikker på om du har oversett noe? La systemet hjelpe deg med å avdekke avvik, f.eks timer eller beløp som er utenfor normen, verdier som mangler.

 • Kjør kontroller kontinuerlig eller ved hendelser i systemet som du har satt opp, og på den måten få en tilbakemelding i en arbeidsliste dersom det er oppdaget feil eller avvik som trenger oppmerksomhet.
 • Alle kontroller som finner avvik gir en varsling i kontrollpanelet, og det genereres en oppgave i arbeidslisten.

Automatiserte prosesser

Vi har utviklet et konsept som vil redusere behovet for manuelle lister, kontroller og oppgaver og kjøreplanfunksjonaliteten er svært fleksibel.

 • Stor grad av automatikk og prosesstøtte.
 • Vi har flyttet de manuelle listene og oppgavene inn i lønnssystemet og lar lønnssystemet ta seg av gjennomføringen!
 • Sett opp egen- eller predefinerte kjøreplaner med innebygde jobber og milepæler som kjøres i sekvens eller med avhengigheter. Man kan lage flere kjøreplaner og kjøreplanmalsett, for deretter å tilordne på de firmaene som skal følge planene.
 • Bort med manuelle regneark og papirløsninger, opprett kjøreplaner i systemet, og la systemet sørge for at ting blir gjort til riktig tid og rekkefølge.

Kraftige rapporterings- og analyseverktøy

Vi forstår viktigheten av å lese ut relevante data fra systemet for å kunne fatte riktige beslutninger for veien videre. Våre rapportverktøy er ekstremt fleksible og kraftige, og kan fremstille data på den måten brukeren ønsker å få den levert. Rapporteringsløsningen leveres med en rekke ferdig definerte rapporter, og har i tillegg innebygd en fri lønnsrapport som kan bygges opp til å levere data helt fritt definert etter brukerens ønsker.

Rapporter kan distribueres, samt at ledere kan ta ut rapporter, som dere har definert, i lederportalen til SD Worx Lønn.

Eksempler på systemrapporter:

 • A-melding datarapport
 • Banklister og trekkeierrapporter
 • Endringslogger
 • Kontosammendrag og spesifikasjoner
 • Pensjonsrapportering
 • SSB-rapporter
 • Fri lønnsrapport

Lønnsberegning / etterbetaling

Vi garanterer en kraftig og fleksibel lønnsmotor som beregner korrekt lønn til rett tid. All lønnsinformasjon er tidsstyrt med full historikk på alle transaksjoner og lønnsfelt, noe som også gjør at vi også har en råsterk etterbetalingsfunksjon.

 • Tidsstyrte verdier i bl.a. alle type satser, regulativ, lønnstrinn, skattekort og kontering.
 • Fleksibel definisjon av lønnarter, satstabeller, regulativ, lenkearter, lønnsgrupper osv.
 • Lønnsslipp i portal, men også på papir, epost, web eller intranett om du vil.

Legg etterbetalingen fast på kjøreplan med beregning noen måneder tilbake i tid, slik at du har fast kontroll på at alt er tidsriktig korrekt til  enhver tid – da slipper du skippertakene!

Automatiske prosesser for fravær & refusjon

Har du SD Worx Lønn kan du få en heldigital løsning mot NAV for all håndtering av sykemeldinger! Hele prosessen er automatisk, og som bruker har du full innsyn og kontroll på flyten.

Lønnssystemet støtter

SD Worx HR

 • SD Worx Lønn er tett integrert med våre HR-moduler, som eks. Expense, Travel, Time, Analytics.
 • Adiro Lønn kan kjøres med SD Worx HR som master for data, både person/ansatt og transaksjoner.
 • Men du kan også velge å kjøre motsatt: SD Worx Lønn er master for enkeltmoduler i HR, f.eks reise- og utleggsmodulen i HR-systemet (Expense).

Bransjer

Lønnssystemet passer for mellomstore og større bedrifter eller bedrifter med behov for økt kompleksitet innen lønn og HR.

Uansett hvilken bransje du jobber i så trenger du å utbetale lønn til dine ansatte. Fleksibiliteten i systemet, vår lange fartstid og erfaring innen en rekke bransjer gjør at løsningen passer for de aller fleste Norske selskap.

Integrasjoner mot myndigheter

 • Lønnssystemet SD Worx Lønn har alle nødvendige integrasjoner med myndigheter.
 • Vi benytter virksomhetssertifikat for integrasjon med myndighetene, som f.eks NAV og Altinn. Dette gjelder bl.a skattekort, A-melding, fraværskjemaer og inntektsmelding.

Integrasjoner mot ERP-system og HRM-system

 • Du kan integrere med eksterne systemer og vi har ferdige integrasjoner med de mest brukte  økonomi- og HRM-systemene.
 • Våre utviklere lager nye integrasjoner ved behov.
 • Det er en meget sterk import/eksport-modul for person/ansatt, variable transaksjoner, samt fleksibel definisjon av regnskapsformater.
 • SD Worx Lønn tilbyr også eksterne API grensesnitt på person/ansatt og transaksjon.

Business Case lön

Gratis guide

7 ting du bør du tenke på før du investerer i et nytt lønnssystem.

Våre lønnseksperter har her samlet 7 råd til deg som skal begynne å se deg om etter en ny løsning for lønn.

Tjenester rundt SD Worx Lønn

Vil du kjøre lønn selv eller outsource lønn?

Vurdrer du Outsourcing av lønnstjenesten slik at du kan fremtidssikre effektiviteten? Vi leverer tjenester som gir deg muligheten til å håndtere alle personal-, lønns- og reiserelaterte oppgaver på en sikker og kostnadseffektiv måte. I SD Worx (tidligere Aditro) har vi en av Norges største fagmiljøer innen lønn og HR – la oss hjelpe deg.

Les mer om Outsourcing av lønnstjenester

Konsulenttjenester

Vi står overfor nye utfordringer og krav til effektivitet hver eneste dag. Når du streber etter å sikre konkurransedyktighet, er det ikke tilpasning nok – du må gå enda et skritt. Våre konsulenttjenester innen lønn og HR hjelper deg med å takle utfordringene og gir merverdi til virksomheten din. Hos oss får du rådgivning og konsulenthjelp innen Lønn, HR og Reise. 

Les mer om konsulenttjenester innen lønn og HR

Din trygghet

Backup og vikar på SD Worx Lønn

Som kunde hos oss har du en fordel. Det er vi som lager systemet, og derfor har vi mange eksperter som kan hjelpe deg dersom du har behov for en vikar eller backup ved sykdom, permisjoner eller lignende. Har du SD Worx Lønn i skyen kan vi være din backup på lønn i både korte og lange perioder.

BPO_950

Internasjonal Lønn

Har du selskaper i flere land og vil samle alle dine lønnstjenester hos en og samme leverandør? Hos oss kan du få tilgang til ekspertisen hos lokale lønnseksperter samtidig som du kan rapportere på lønns- og HR-data på tvers av land.

Skal du, eller skal du ikke, investere i en ny løsning for HR eller lønn?

Bygg din egen Business Case helt kostnadsfritt. Regn ut hva som vil lønne seg, beholde det gamle eller investere i et nytt system for HR eller Lønn. 

Book en uforpliktende 30 min online demo!

Tett integrasjon med HR-systemet

Tilleggsmoduler till lønnssystemet

Lønnssystemet er sømløst integrert med SD Worx HR sine moduler for bl.a. utlegg og reise, timeregistrering, rapportering, kompetanse, onboarding osv. Sett sammen de moduler du har behov for og skreddersy et lønnssystem som passer for din bedrift.