SD Worx Lønn for Offentlig sektor

SD Worx Lønn Offentlig (tidligere Aditro Lønn) er et norsk lønnssystem tilpasset offentlig sektor, primært kommuner og større statlige selskaper. SD Worx Lønn og SD Worx HR er en del av Kommuneplattformen til Xledger Offentlig, en plattform som er skreddersydd og tilpasset for kommuner og offentlig sektor i Norge.

Lønnssystem for Offentlig sektor

SD Worx Lønn er en av markedets beste lønnløsninger for deg som ønsker dyp og bred funksjonalitet og mulighet for å automatisere prosessene dine. Lønnssystemet passer for større statlige selskaper, kommuner og kommunesamarbeid og hjelper deg med å effektivisere lønnshånteringen uavhengig om du kjører lønn for ett eller flere selskaper.

Norsk lønnssystem med all funksjonalitet du trenger for å kjøre lønn på en effektiv måte. Lønnssystemet har tidsstyring på alle personlige satser, tariffer og lønnsstiger. Dette gjør systemet meget fleksibelt med hensyn til korrekt avlønning, lønnsjustering og ikke minst mulighet for korrekt etterbetaling.

Effektiv lønnshåndtering

Med standardiserte og automatiserte prosesser får du større fleksibilitet, blir mer effektiv og kan fokusere på kvalitetsarbeid isteden for manuelle rutiner.

 • Heldigital løsning av fravær- og refusjonsprosesser
 • Faste og automatiske prosesser for: 
  – kjøreplan og periodeplan 
  import/eksport
  kontroller
  – henting av skattekort
  årsavslutning
  feriepengerutiner
  etterbetaling
 • Automatisert rapportering og definerte lederrapporter via portal
 • Systemet melder om avvik for kvalitetssikring

Funksjonalitet

Standard Lønnssystem som innholder alt du trenger for effektiv håndtering av lønnsutbetalinger til dine ansatte.

 • Lønnshåndtering
 • Integrasjoner mot myndigheter
 • Integrasjoner mot ERP & HRM
 • Portaler for håndtering av flere enheter

Tilvalgsfunksjonalitet

Det finnes mye tilleggsfunksjonalitet innen HR å velge mellom. Blant annet:

 • Reise & Utlegg
 • Timeregistrering
 • Kompetanseutvikling
 • Medarbeidersamtaler
 • Lønnsrevisjon
 • Håndtering av fravær og refusjon

Tjenester

Vi hjelper deg med alt fra kartlegging av behov til implementering, opplæring og support i etterkant.

 • Support
 • Backup lønnstjenester
 • 3.e partsintegrasjoner

La oss vise deg lønnssystemet