Kunde: Veidekke ASA

Veidekke ASA er en av Skandinavias største entreprenører. Virksomheten er konsentrert rundt befolkningssentra i Norge, Sverige og Danmark og omfatter alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vei-vedlikehold og produksjon av asfalt, pukk og grus.

Veidekke - an Aditro customer

Halvparten av de ca. 8 00 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, omsetningen er om lag 38 milliarder kroner (2020), og selskapet har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Veidekke ASA har hovedkontor i Oslo og består av to virksomhetsområder: Bygg og Infrastruktur.
Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Antall ansatte: ca. 8000
Bransje: Entreprenør
Løsning fra SD Worx: Aditro Lønn Lønnssystem