Psykologisk trygghet på arbetsplatsen

Psykologisk trygghet som en del av det daglige lederskapet

Psykologisk trygghet forbedrer resultatene og støtter innovasjoner. Hva betyr det i daglig ledelse?

Psykologisk trygghet er absolutt et velkjent begrep for de fleste ledere i dag. Undersøkelsene viser at når atmosfæren på jobben støtter psykologisk trygghet, skaper de ansatte mer innovative løsninger og resultatene blir bedre.  

Man refererer ofte til Googles undersøkelse når man spekulerer i hvorfor noen team er mer vellykkede enn andre. I følge undersøkelsen er en fellesnevner for vellykkede team den psykologiske tryggheten som ansatte opplever. Team og organisasjoner der du opplever sterk psykologisk trygghet er vanligvis mer vellykkede.

Innovasjon er nøkkel til suksess

Spesielt nå som samfunnsendringer påvirker hverdagen vår, er innovasjoner ekstremt verdifulle. Å ha et motivert team med forutsetningene for å jobbe fleksibelt kan være forskjellen for selskapets overlevelse. For eksempel har covid-19 endret forretningsmodeller og krevd raske justeringer.  Bedrifter lykkes vanligvis best når teammedlemmer er motiverte og fritt foreslår kreative nye ideer og tanker.

I det daglige arbeidet forsvinner følelsen av psykologisk sikkerhet enklere pga. det raske tempoet i endring – det haster, misforståelser oppstår eller teorien blir ikke gjennomført i praksis. Hva betyr psykologisk trygghet for ledelse og hvordan kan en leder styrke teamets psykologiske trygghet?

Leder – vis veien

Å ha en meningsfull jobb der ansatte trives er viktigere enn noensinne. I Deloittes årlige undersøkelse om trender i arbeidslivet (Human Capital Trends 2020) ble velstand og fellesskap nøkkelfaktorer. Covid-19 antas å være den underliggende drivkraften for at disse parametrene er i toppen.

For at et team skal føle seg involvert i meningsfylt arbeid, må teamet forstå selskapets visjon og føle at de bidrar til den.

Hvordan kan vi forandre verden, hvordan gjør vi kundens liv litt enklere og hvordan kan jeg som individ arbeide for å realisere dette?

Psykologisk Trygghet, välmående och en känsla av samhörighet på arbetsplatsen
(Bilde fra Global Human Capital Trends 2020)

Psykologisk trygghet, trivsel og tilhørighet på arbeidsplassen

Ansvaret for å skape en visjon ligger hos toppledelsen, men det er lederens ansvar å bryte ned og konkretisere visjonen og å få de ansatte til å delta. Alle bør forstå hva visjonen betyr i vårt daglige arbeid.

Tenk på hva du kan gjøre for å tydeliggjøre visjonen og gjøre den håndgripelig for ditt eget team. For eksempel er en visuell presentasjon ofte en god måte å konkretisere visjonen på og gjøre det lettere å huske. Når et felles mål er synlig for alle, øker motivasjonen, arbeidsklimaet forbedres og gir en følelse av kontinuitet. I et trygt miljø er de ansatte engasjerte, og dette kan sees i resultatene.

Les også: Kan en leder be om unnskyldning?

Lær av dine feil og feire dine suksesser

En felles retning og felles mål motiverer ansatte og gjør arbeidet meningsfullt. Men å komme dit kan ta flere år, og veien kan være tung, vi har sett det nå under pandemien i 2020/2021. Derfor er det like viktig å feire små gevinster og milepæler og at visjonen er klar.

Vellykkede og velstående selskaper forstår at feil og mistak kan oppstå og forstår at selskapet lærer av dem. Du diskuterer og lærer av feilene dine, du leter ikke etter skyldige.

I et psykologisk trygt arbeidsmiljø trenger du ikke å være redd for konflikter, konfliktene kan føre til innovasjoner. Selv om du har forskjellige synspunkter på ting, er det viktig å sørge for at du håndterer situasjonen konstruktivt og ser fremover.

Faktisk krever suksess ofte flere feil og forskjellige syn på ting. Organisasjoner som har klart å finne en måte å jobbe der de lærer av sine feil og ser det som en styrke som bidrar med forskjellige synsvinkler, vil trolig være mer vellykkede.

Hvert team er en enhet og viktigheten av samhandling mellom teamene øker

En måte å forbedre psykologisk trygghet på er å planlegge og implementere funksjonelle, digitaliserte HR-prosesser og HR-systemer. Når systemet håndterer gjentatte, rutinemessige oppgaver, er det tid til overs for mer krevende, strategiske oppgaver som krever spesialkunnskap. Da får du mer tid til å jobbe fleksibelt når det skjer endringer i virksomheten og situasjonen krever det.

Hvert individ og hvert team har en egen måte å jobbe på, og når man planlegger prosesser, er det viktig å ta hensyn til dette. Det er viktig å diskutere hvordan prosesser og forskjellige systemer støtter arbeidet. Ikke alle prosesser følger læreboka, og noen ganger tar det tid å tilpasse seg endringene, det er menneskelig.

Hvordan kommuniserer vi?

En liten, men viktig ting i organisasjoner er å snakke om og bli enige om hvordan vi kommuniserer med hverandre. Noen ganger tar det litt ekstra tid å få en felles visjon og forståelse mellom spesialistene med ulik bakgrunn.

Psykologisk sikkerhet blir sterkere og innovasjoner støttes når det er et arbeidsklima der kolleger med ulik bakgrunn og på tvers av teamgrenser hjelper hverandre til å lykkes. En god tommelfingerregel er at hvert møte mellom mennesker skal gi mer energi enn å ta energi.

Trivsel er alles ansvar

Lederne har et ansvar for å legge til rette og skape et godt arbeidsklima og bryte ned visjonen, men psykologisk trygghet er alles ansvar. Oppfordre teamet ditt til å bli involvert og diskutere hvordan du kan forbedre trivselen på jobben. Velkomne ideer til forbedring og involver teamet i utviklingen. Små hverdags ting kan utgjøre en stor forskjell i hvordan vi som ledere og ansatte skaper psykologisk trygghet og hvordan vi muliggjør innovasjoner i selskapet.

Les også: Kan en leder be om unnskyldning?

Forfatter: Hanna Mattinen, Director HR and Payroll Services, SD Worx (tidligre Aditro)

Les mer artikler om HR & Ledelse her.