Salary Review

Lønnsrevisjon

Denne lønnsrevisjonsmodulen automatiserer, forenkler og sparer tid for hele selskapet. Salary Review gir organisasjonen din en strukturert måte å håndtere årlige lønnsrevisjoner, bonus og engangsutbetalinger på. Unngå Excel-dokumenter og bruk isteden vårt GDPR-sikre verktøy for å administrere lønnsrevisjonsprosessen fra start til slutt.

Enkel oversikt for både HR og ledelse

Fordeler med en fleksibel lønnsrevisjon

 • Det er enkelt å opprette, definere og teste simulering av lønnsrevisjonen og det er en intuitiv arbeidsflyt der HR enkelt kan følge fremdriften.
 • Lag lønnsrevisjon med eller uten et forhåndsbestemt budsjett
 • Del budsjettet i henhold til forhåndsinnstilte forhold, for eksempel ytelse.
 • Enkel tilgang til relevant informasjon, f.eks. lønnshistorikk og interne referanseverdier.
 • Nordisk løsning – støtte for svensk, finsk og norsk. For nordiske selskaper er det mulig å ha flere lønnsrevisjoner på gang samtidig.

Automatisert

Automatisert arbeidsflyt og godkjenningsprosesser som er enkle å sette opp og kan omfatte frister per enhet, e-postmeldinger med oppstartsinformasjon og påminnelser under lønnsrevisjonen.

Brukervennlig

Enkelt for ledere å bruke og for HR å administrere og følge arbeidet. Enkelt å se hvordan enhetens budsjett endres under lønnsrevisjonen. Enkelt å overta en enhet og laste opp dokumenter med instruksjoner.

Fullt integrert

Send dine nye lønninger til People og lønnssystemet med minimal innsats fra administratorer og lønnsavdelingen.

Les vår blogg: Hvordan gjennomføre en effektiv lønnsrevisjon?

Salary Review for leder

Funksjonalitet

 • Full oversikt over din avdeling
 • Sett lønn på en enkel og fleksibel måte
 • Se hvordan budsjettet justeres visuelt samtidig som du legger inn ny lønn
 • Følg utviklingen hos dine ansatte
 • Overta underordnede enheter for å unngå forsinkelser

Salary Review for HR


Funksjonalitet

 • Opprett og simuler en full lønnsrevisjon
 • Bruk budsjetter og estimater på nye og mer effektive måter
 • Begrens tilgangen til spesifikke kolonner og juster dem etter behovene til ledere og HR
 • Automatisk informasjons-e-post og varsler om frister
 • Legg til alternativet i «Arbeid på vegne av» for å unngå forsinkelser


Vil du vite mer? Book en gratis 30 min online demo!