People

HR Masterdata

People er kjernen i HR-systemet og løsningen som lar deg håndtere din person- og organisasjonsdata på en sikker og effektiv måte. Her har du oversikt over alle dine ansattdata. 

People er SD Worx HR sin masterdata modul som gir deg kontroll på nye, nåværende og terminerte ansattdata og HR data. People gir nyansatte i bedriften minimalt med administrasjon og holder HR og ledere fornøyde. I People modulen ligger det maler på prosesser som er klare for å brukes, inkludert eksempler på ansatt kontrakter. Du kan videresende prosesser til IT eller økonomi avdelingen når de har oppgaver de må gjøre. Med ekstra funksjonalitet som elektronisk signering av dokumenter og integrasjon med rekrutteringssystemet får du en helt digitalisert prosess for nyansettelser.

SD Worx HR sin People modul er tilgjengelig på flere språk og er selvfølgelig tett integrert med vårt lønnssystem.

SD Worx sin HRM-løsning leveres med en startkonfigurasjon av People som oppfyller grunnkravene for Personaldata i de fleste organisasjoner. Systemet er forhåndsoppsatt med maler for onboarding og offboarding, inkludert et steg for ansattavtaler og godkjenning. People kan tilpasses din bedrifts krav under implementeringen eller i etterkant. ​

People moduler

Base moduler
 • Dashboard
 • Employment
 • Salary Review
 • Organization
 • Analytics
Tilleggsmoduler
 • Rekruttering
 • Health
 • Salary Review (extended)
 • Employment Coverage
 • GDPR-verktøy
 • eSign

Funksjonalitet

People Dashbord

HR-dashboard

Den viktigste informasjonen samlet på et sted gjør det enkelt for HR og ledere å ha kontroll på hva som må gjøres. Dashboard er det perfekte stedet å starte dagen for de som ønsker å hfå oversikt over organisasjonen og gjøremål.

 • Varsler fra systemet om hva hva som må gjøres
 • Konfigurerbare påminnelser relatert til dine ansatte
 • Få oversikt over fravær
 • Følg med på ferie, overtid etc. for dine ansatte
 • Kunngjøringer og bedriftsinformasjon
 • Meldinger fra HR og ledelsen


People Organization

Din organisasjon

Organisasjonstre med enkel “drag and drop” funksjonalitet. Organiser strukturen for godkjennelser og del opp kostnader enkelt og effektivt.
Organisasjonstreet kan også eksporteres ut som PDF eller i bilde format.

 • Sett opp avansert og multidimensjonal organisasjonstruktur.
 • Definer ditt organisasjons-tre og koble sammen tilgangsregler.
 • Definer og håndter ledere, tilganger, roller og ansatt forbindelser.
 • Se og eksporter organisasjonskart og grafer.

People Employment

Ansattinformasjon

Dette er stedet du har totalt kontroll på ansatt informasjon. Se tidligere, nåværende og fremtidige verdier, koblet opp mot den ansatte. Avansert søk lar deg definere dine egne rapporter basert på ansattdata.

Funksjonalitet

 • Personinformasjon.
 • Tilgangregler.
 • Ta hånd om ansatt endringer.
 • Søk etter kolleger.
 • Se og overvåke ansatt historikk.
 • Søk, importer og eksporter ansatt data.
 • Arkiver ansattdokumenter.
 • TILLEGGSMODUL

Lønnsrevisjon

Salary Review, automatiserer, forenkler og sparer tid for hele organisasjonen. Bli kvitt usikre og lite brukervennlige Excelark og bruk et GDPR-compliant verktøy for å håndtere hele lønnsrevisjonsprosessen fra start til mål.

 • Opprett, definer og kjør simuleringer av lønnsrevisjonen før publisering.
 • Lag lønnsrevisjon med eller uten et predefinert budsjett.
 • Del budsjett i samhold med forhåndssatte forhold, for eksempel ytelse.
 • Enkel tilgang til relevant informasjon, som lønns-historie.
 • Godkjenningskjede i henhold til bestefarprinsippet.
 • Brukervennlig prosess som gir ledere muligheten til å jobbe mer effektivt.
 • Enkel tilgang til statusoversikt for HR og ledere.
 • TILLEGGSMODUL

Rekrutteringssystem

Gjør rekrutteringsprosessen enda mer effektiv med SD Worx sin integrasjon med rekrutteringssystemet i onboardingprosessen. Når kandidaten er valgt, vil dataen om den ansatte automatisk bli importert inn i SD Worx sin onboardingsprosess.

Funksjonalitet

 • Samme tilgangsregler som i HR.
 • Tidsbesparende, legg bare inn ansatt data en gang.
 • Automatisk filbasert integrasjon etter implementering.
 • TILLEGGSMODUL

E-signering

Digitaliserte prosesser garanterer kortere signeringsprosess, høyere treffsikkerhet og mindre administrasjonsmengde for HR.

 • Kutt ned tidsbruker i signeringsprosessen med e-singing.
 • HR-systemet sender ut invitasjoner til å signere, samler inn signaturer fra alle enheter og Scrive sikrer det signerte dokumentet.
 • Når alle parter har signert avtalen blir den lagret i det digitale arkivet og alle involverte vil får en kopi av dokumentet.
 • Bruk tiden som gikk til printing og andre fysiske distributions til verdiskapende aktiviteter.

 • TILLEGGSMODUL

Helse

Sykefravær er kostbart, og Health hjelper deg og HR-avdelingen med å redusere kostnader og passe på de ansattes helse på en effektiv måte. Health hjelper både lederen og HR-spesialisten med å følge opp fravær og iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle juridiske og gjeldende regler for å få den ansatte tilbake i jobb.

Funksjonalitet

 • Fraværsmodulen hjelper deg med å holde oversikt over dine ansattes sykefravær.
 • Spor fraværsperioder.
 • Sender varsler til HR og leder.​
 • Hjelper ledere å forenkle og systematisere omsorgen og ivareta de ansatte.

Har du fått med deg disse?: