Health

Health

Oppfølging av sykefravær

Sykefravær er kostbart, og modulen Health hjelper deg og HR-avdelingen med å redusere kostnader og passe på de ansattes helse på en effektiv måte. Health hjelper både lederen og HR-spesialisten med å følge opp fravær og iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle juridiske og gjeldende regler for å få den ansatte tilbake i jobb.

Health er et digitalisert verktøy for håndtering av både kort- og langvarig sykefravær og rehabiliteringsprosesser. Med Health kan du samle inn informasjon om bedriftens sykefravær over tid, tilordne oppgaver og jobbe proaktivt for å redusere både fravær og kostnader knyttet til fravær.

Påminnelser sørger for at ting blir gjort og at ingenting blir glemt og gjør det enkelt for dine ledere å håndtere sykefravær og rehabilitering. Bruk våre standardmaler eller lage egne tilpassede prosesser tilpasset dine behov.

For ansatt

 • Oppgaver, meldinger og varsler
 • Last opp dokumenter
 • Vær delaktig i egen helsesak

For leder

 • Todo’s og meldinger
 • Retningslinjer og påminnelser om å oppfylle juridiske forpliktelser og selskapets policyer
 • Tidslinje for pågående og kommende oppgaver

For HR

 • Lag saker og tilpass arbeidsflyt
 • Oppfølging av pågående saker
 • Tilordne saker og oppgaver

Funksjonalitet i Health:

 • Automatisk arbeidsflyt basert på roller
 • Merknader og påminnelser om å oppfylle juridiske forpliktelser og selskapets policyer
 • Digital dokumentasjon av rehabiliteringsprotokoller og medisinske sertifikater
 • Oppfølging og status for pågående saker og oppgaver
 • Tidslinje for pågående og kommende oppgaver
 • Teamoversikt
 • Inviter ansatte til å aktivt ta del av egen rehabiliteringssak
 • Legg inn brukerveiledninger
 • Manuell oppstart av caser som trenger øyeblikkelig oppmerksomhet

Hvorfor Health?

God sykefraværsoppfølging kan spare bedrifter store summer hvert år. Systemet hjelper dine ledere med arbeidet, lover og regler, og administrasjonen rundt oppfølging av sykefravær og rehabilitering av ansatte. Påminnelser og varsler blir sendt til leder direkte i SD Worx Manager, vår HR-app som hjelper deg til å bli en bedre leder. Health er integrert med Time, vår løsning for timehåndtering.


La oss vise deg hvordan systemet funker!