Analytics

HR-data rapportering og analyse

Med Analytics får du enkelt innsikt i dine ansattdata. Analytics er rapportering basert på Microsoft Power BI som gir deg KPI-rapporter og datainnsikt fra både SD Worx HR og SD Worx Payroll.  

SD Worx HR (tidligere Aditro HR) sin analytics-modul vil hjelpe deg med innsikt i bedriften, slik at du kan fatte de riktige beslutningene. Med riktig bruk av analyser vil du kunne tiltrekke deg riktig kompetanse, administrere intern kompetanse, utnytte kapasiteten i bedriften optimalt, og beholde de ansatte du ønsker å beholde.

Analytics er en standard samling av forskjellige (faste) KPI’er med separate dashboards med tilpasset innhold for hver rolle. Det er rollebasert tilgang for Ledere og HR-spesialister og den oppdateres daglig (datavarehus-løsning).

For å kunne bruke Analytics må du ha HR-systemet SD Worx HR.

HR Analytics moduler

Analytics kan du få i to moduler:

 • Time Analytics – Rapporter på timer, fravær, overtid osv.
 • People Analytics – Rapporter og statistikk på din ansattdata.

Time Analytics

Få innsikt om fravær og overtid.

Funksjonalitet

 • Kartlegg årsaker med KPI Framework
 • Tidstransaksjoner fra lønn eller timeregistrering
 • Finn trender og mønster for fravær

People Analytics

Den menneskelige kapitalen er kanskje din viktigste ressurs. Å bygge en grundig forståelse av dine ansatte kan gi deg bedre svar, grunnlaget for bedre beslutninger og gi deg bedre konkurransefortrinn.

Løsningen er

 • Basert på SD Wors HR data warehouse modell
 • Basert på Microsoft Power BI-verktøyet
 • Støtter rollebasert rapportering på datanivå
 • Tilrettelegger rask start med KPI-rammeverket

Funksjonalitet

Hvilke KPI-rapporter får du?

Analytics inneholder et fast antall dashboards tilpasset ulike roller som HR-spesialister og managers. Rapportene kan utvides ved behov. Noen eksempler på standard rapporter og dashboards:

 • Ansattoversikt (headcounts) og statistikk basert på ulike dimensjoner, eks. alder, kjønn, tjenestetid, prosent nyansatte, type stilling, mm.
 • Turnover, antall joiners/leavers fordelt på ulike kriterier, som f.eks. avdeling, leder, kjønn og alder.
 • Retention (tjenestetid) basert på ulike dimensjoner.
 • Fravær basert på ulike kriterier, eks. timer/prosent, type, årsak, alder, kjønn osv.
 • Overtid, eks. antall timer/prosent, årsak, fordelt på gruppe osv.


Rask implementering

Vil du basere dine beslutninger på fakta trenger du en data-drevet tilnærming. Har du SD Worx HR i dag er det raskt å komme i gang med Analytics modulen. Det kreves lite for å installere standard-løsningen og den er enkel i bruk.

Gjennom analyse og smart bruk av data, kan HR ta bedre avgjørelser og få en mer strategisk rolle som hjelper bedriften din til økt konkurransefortrinn ved å spore, sammenligne, samsvare og analysere dine data og trender.

Rollebasert tilgang til rapporter

Analytics har brukergrensesnitt basert på brukerens rolle.

Med MANAGER-grensesnittet får du tilgang til instrumentpanelet og rapporter for å se statistikk på dine ansatte. For HR-SPESIALISTEN er det mulighet for å se fullstendig statistikk over alle selskapets ansatte.

 • Analytics tilbys som en skytjeneste, lett tilgjengelig fra nettleseren.
 • Analytics leveres med HR KPI Framework, en ferdig konfigurasjon av KPI’er og rapporter. Du kan bruke som standard eller tilpasse dine egne behov.
 • Analytics Data Warehouse kan utvides til å inkludere flere data enn det som ble gitt ved starten.
 • Interaktive rapporter drevet av Microsoft Power BI Embedded.


Base module Analytics

SD Worx HR Analytics Framework

SD Worx HR KPI Framework er et forhåndsdefinert sett med KPI-er og konfigurasjon som støtter de nordiske landene. Med minimal konfigurasjon kan leder og HR-spesialist begynne å se dashbord og rapporter.

Book en online demo!