HR-prosesser

Vi vet at administrasjon er en viktig, men ikke alltid elsket oppgave. Derfor har vi laget tjenester som gjør HR så effektiv som mulig, slik at du kan fokusere på å holde dine ansatte fornøyde.

Optimalisere dine HR-prosesser

SD Worx HR (tidligere Aditro HR) støtter en rekke HR-prosesser. Ved å kombinere de forskjellige HR-modulene kan du få en løsning som støtter prosessene du trenger for din daglige HR-drift.

settingsProcesses / Ansettelser

Onboarding / Nyansettelser videocam

Administrere onboarding av nye ansatte. Legg inn informasjon i HR-systemet og opprett ansettelseskontrakter. Prosesser for å håndtere nyansettelser, arbeidsavtaler  og informasjon i HR-systemet for å oppdatere ansattregisteret. En prosess beskriver arbeidsflyten når leder legger inn informasjonen til HR, og en beskriver arbeidsflyten når HR legger inn informasjonen.

Les mer keyboard_arrow_down

Offboarding / Avslutte ansettelsen

Få full kontroll over offboardingsprosessen dersom en ansatt slutter eller går av med pensjon.
Prosess for avslutning av en ansettelse. Prosessen beskriver trinnene i arbeidsflyten når den ansatte fratrer eller går av med pensjon. Når siste ansettelsesdatoen er lagt inn i HR-systemet og er godkjent, sendes sluttdatoen til lønnssystemet for beregning av sluttlønn.

Les mer keyboard_arrow_down

Elektronisk signatur videocam

Signering av dokumenter og kontrakter.
Smart prosess for bruk av elektronisk signering av dokumenter. Dokumenter opprettes i HR-systemet og sendes til nyansatte for signering. Dokumentet blir sendt til undertegneren for validering og e-signering. Når dokumenter blir signert, returnert og godkjent, lagres de i HR-systemet.

Les mer keyboard_arrow_down

GDPR management

Funksjonalitet for å overholde GDPR-regelverket angående oppbevaringstid for ansattes persondata.
Lag prosesser for å administrere delvis sletting av medarbeiderdata. Data i de ulike HR-modulene du bruker, eks. People, Time, Expense, Perform og Competence vil bli slettet for ansatte i henhold til dine innstillinger dersom ansettelsen endte for eks. 0, 90 eller 365 dager siden. Eller så kan du fjerne all persondata etter en gitt tid. Fjerning av persondata i Salary review modulen blir fullført først etter du gjort review.

Les mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Tidsrapportering & Godkjenning

Fravær og nærvær med beregninger

Registrer fremmøte og fravær og godkjenn transaksjoner. Ofte klokkebasert rapportering. Automatiske beregninger etter tariffavtaler.

Les mer keyboard_arrow_down

Fravær og nærvær uten beregninger

Registrer fremmøte og fravær og godkjenn transaksjoner. Ofte klokkebasert rapportering. Ingen automatiske beregninger.

Les mer keyboard_arrow_down

Planlagt fravær

Ansatte søker om permisjon og ferie enkelt via mobilapp, leder godkjenner eller avviser forespørslene.

Les mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Reise, utlegg og godkjenning

Reise og utlegg

Registrer reiseregninger og utlegg via mobilapp, leder godkjenner transaksjonene og sender til utbetaling.

Les mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Utvikle og engasjere

Kompetansestyring

Beskriv kompetansekrav, vurder nåværende kompetanse og analyser eventuelle hull i bedriften.

Les mer keyboard_arrow_down

Medarbeidersamtaler

Planlegg og gjennomfør forskjellige typer samtaler rundt ytelse, onboarding, avslutning, rehabilitering og mer.

Les mer keyboard_arrow_down

Årlig lønnsrevisjon

Administrer den årlige lønnsgjennomgangsprosessen slik at ansatte får sin nye lønn. Prosessen fokuserer på de administrative aktivitetene. De strategiske beslutningene er tatt og gir innspill til prosessen. HR forbereder å sette lønn, ledere setter lønn og sender til godkjenning som overføres til lønn.

Les mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / Rehabilitering

Sykefravær og rehabilitering

Prosess for å administrere langvarig sykefravær og rehabilitering i henhold til regelverk og policy. Formålet med denne prosessen er å støtte ledere og HR slik at de kan håndtere sykefravær og rehabilitering i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og interne prosesser. Meldinger sendes til ledere og HR for å iverksette tiltak innen en angitt frist.

Les mer keyboard_arrow_down
settingsProcesses / System administrasjon & utvikling

Omorganisering og brukertilgang

Administrer omorganiserings- og tilgangsregler for SD Worx HR. Systemadministrasjon og tilgangsstyring for HR-systemet. Tilgang kan være både til funksjoner og organisasjoner.

Les mer keyboard_arrow_down

Administrer oppgraderinger til nye versjoner

Prosessen fra mottak av nyheter om ny funksjonalitet til oppgradering av systemet og opplæring av brukere.

Les mer keyboard_arrow_down

Administrere og utvikle HR-prosessen

Prosessen for å utvikle HR-systemet og håndtere endringer. Endringer kan være innspill fra bruker, nye arbeidsrutiner, policy’s osv. som påvirker HR-systemet.

Les mer keyboard_arrow_down