Gratis Guide: Har HR blitt offer for falsk digitalisering?

I denne e-boken har vi samlet erfaringer, observasjoner og lærdom knyttet til digitaliseringsprosjekter innenfor HR. Over 100 HR-eksperter og beslutningstakere fra mer enn 80 ulike organisasjoner i Sverige, Finland og Norge har medvirket i boken.

Målet vårt er at boken skal stimulere til refleksjon og være til konkret hjelp ved planlegging og gjennomføring av fremtidige digitaliseringsprosjekter.

Hva er falsk digitalisering?

Vi kaller det for en falsk digitalisering når en arbeidsoppgave eller prosess ser ut til å fungere i et system, men det i realiteten finnes feil eller mangler i systemintegrasjonen som må korrigeres eller kvalitetssikres manuelt. Hvis det kun er en del av prosessen som digitaliseres, oppnår du ingenting annet enn å flytte den manuelle delen til en annen fase i prosessen.

Lær mer om hvordan du kan unngå å bli offer for falsk digitalisering: