SD Worx Lønn

Automatisk håndtering av sykemeldinger, fravær og refusjon

Har du SD Worx Lønn (tidligere Aditro Lønn) kan du få en heldigital løsning mot NAV for all håndtering av sykemeldinger! Hele prosessen er automatisk, og som bruker har du full innsyn og kontroll på flyten. Er det avvik i beregningene, mangler koblinger, eller at det refunderes noe annet en forventet, vil dette dukke opp som varsler i arbeidsboka slik at du kun trenger å agere der det er avvik, ikke på alt det andre. Smart, ikke sant?

Rapportering og oppfølging

Registrering, rapportering og oppfølging av fravær er en naturlig og viktig oppgave i enhver bedrift. Samtidig er dette et område med stort behov for spesialkunnskap og særskilt kompetanse! Dette er tatt høyde for, vår fraværsmodul gjør deg i stand til å følge opp dine ansatte gjennom et fraværsløp, eller en permittering, fra start til slutt. I tillegg kan systemet bistå med å korrekt rapportere denne til myndighetene.

Full oversikt over refusjoner

En egen refusjonsmodul gjør bedriften i stand til å holde oversikt over sykepengeutbetalinger og eventuelle refusjonskrav. Oppsett av fraværsarter, akkumulatorer, varsling av fravær, rapportering i henhold til definerte standarder og en arbeidsbokfunksjonalitet for behandling av fravær gjør jobben enkel for dine medarbeidere.

Digitalisering av sykefraværsoppfølging var et at de første initiativene fra NAV for å gjøre dokumentasjonsprosessene enklere og raskere, både for arbeidstakere, arbeidsgivere og saksbehandlere. Mye er nå tilgjengelig digitalt. Ved bruk av virksomhetssertifikat kan SD Worx Lønn hente ned og svare på forespørsler om nærmeste leder, sykemeldingsskjema og inntektsmeldinger slik at NAV har den informasjonen de trenger når de behandler saker som angår dine arbeidstakere.

Fraværsprosess

  • Se alt av fravær, skjemaer, dokumenter og refusjon som er koblet på den aktuelle personen.
  • Eget oversiktsbilde over status pågående fraværssaker med mulighet for å gå ned og se på hver enkelt sak, eller hvert enkelt dokument/skjema.
  • Automatisk nedhenting av skjema fra Altinn til fraværsprosessen og de aktuelle skjema medfører automatisk hendelse basert på hvilket skjema og status på den fraværssaken de tilhører.

Fraværssaker

Her ser du pågående saker med forskjellig status og typer, som f.eks. under arbeid og fullført. Avvik og saker som krever oppfølging må lønnsmedarbeider se nærmere på og følge opp. Det kan være manglende utfylling av nærmeste leder, feil på inntektsgrunnlaget ved søknad om sykepenger eller annen informasjon som må fylles inn slik at systemet kan få lastet opp til Altinn.

Når arbeidsgiver mottar sykemeldinger i Altinn blir disse automatisk lastet ned og opprettede som ny fraværssak eller oppdateres dersom det er en eksisterende sak.

Oppgjørsrapport fra NAV k27 lastes ned og mottaket kobles automatisk mot sendt krav fra systemet.
Nærmeste leder skjema
Når NAV etterspør nærmeste leder på en fraværssak vil det bli fylt ut og returnert altinn.Søknad om sykepenger 1D
Når arbeidsgiver mottar søknad om sykepenger i altinn blir disse automatisk lastet ned og fraværssaken oppdateres. Går søknaden utover arbeidsgiverperioden blir det automatisk satt i gang en prosess som danner inntektsmelding. Eksisterende fraværssaker blir oppdatert.
Inntektsmelding
Når søknad om sykepenger lastes ned og denne går utover arbeidsgiverperioden blir det automatisk dannet en inntektsmelding.
Inntektsmeldinger blir fylt ut av systemet på hver enkelt fraværssak. Dersom systemet kommer frem til at grunnlaget for inntektsmelding er endret så vil ny inntektsmelding bli generert og overført.

Vil du vite mer eller ha en personlig demo på fravær og refusjon i SD Worx Lønn?

Book time for en uforpliktende gjennomgang.