Lag en Business Case

Finn ut om HR- eller lønnssystemet ditt er lønnsomt

Finn ut om din bedrift kan spare penger på å kjøpe et nytt HR- eller lønnssystem, eller om du tjener på beholde din nåværende løsning. Book tid til gjennomføring av en Business Case.

Det kan bli dyrt å ikke investere i nye løsninger

Når ledelsen skal bestemme seg for en ny HR- og lønnsløsning, er kostnadene ofte i fokus og fordelene med et nytt og moderne system må oppveie investeringen. Du må derfor finne ut hva det koster dersom du ikke oppdaterer til nytt HR- og lønnssystem.

Regn ut hva som vil lønne seg, beholde det gamle eller investere i nytt system.

Book møte med oss og bygg din egen Business Case med vår unike Business Case Calculator.

Ditt gamle lønnssystem koster antagelig mer enn du tror

I denne eBook’en kan du lære deg hva som skaper disse kostnadene, hvordan du finner de, og hvilke verktøy som finnes for å kunne øke produktiviteten og samtidig redusere kostnadene dine.

Gratis eBook:

Hvordan du finner de skjulte kostnadene i ditt HR- og lønnssystem:

Slik får du innpass hos ledelsen

«Hvorfor bytte ut noe som fortsatt funker?»

Det er ofte vanskelig å få toppledelsen, CFO eller de som ikke aktivt jobber med HR og lønn å se hvordan selskapet blir påvirket av eldre systemer eller utdaterte måter å jobbe på.

«Lønn og HR er støttefunksjoner som bare skal funke, og dersom avdelingen leverer – hvorfor tenke nytt eller bytte ut?»

Bedrifter bruker gjerne de samme utdaterte løsningene og prosessene gjennom mange år, uten å være klar over hva dette koster. For å forstå fordelene må de faktiske kostnadene du har i dag kartlegges, og de er ofte høyere enn du tror. Book time og lag en Business Case som deg grunnlaget ledelsen trenger.

.

Derfor bør du evaluere ditt HR- eller lønnssystem

Beslutningstakere oppgir at valget av ny løsning er basert på en eller flere av gevinstene de vil oppnå innen disse 6 områdene.

Forbedre ressursbruken

En digital onboardingsprosess for nyansatte kan redusere tiden fra ansettelse til produktivitet med opp til 80 %. I tillegg kan du minske tidsbruken i forbindelse med lønnsarbeidet med 60 – 70 %.

Lavere systemkostnader

En alt-i-et Cloud-løsning for lønn og HR krever ingen investering i egne servere. En eldre løsning kan også koste 120-130% mer når løsningen må risiko-, kvalitets-, og sikkerhetstilpasses.

Mindre sårbarhet

Få leverandøren til å oppdatere systemet når det kommer nye regler, avtaler og lover. Få eksperthjelp når du trenger det.

Bedre ansattopplevelse

Administrative oppgaver kan utgjøre 1-1,5 timers arbeid per uke per ansatt. En moderne løsning kan redusere opp til 80% av den tiden. Bra for den ansatte og spart tid for selskapet.

Økt datakvalitet

Ved migrering av data fra gamle løsninger har vi sett at det feil på opp til 25 % av all persondata. Det er duplikater, feil, mangler eller ikke GDPR-kompatible. Økt datakvalitet er en forutsetning for å kunne fatta riktige beslutninger.

Større fleksibilitet og effektivitet

Skyløsninger og automasjoner effektiviserer prosesser og øker fleksibiliteten i selskapet. Det blir enklere for deg å ansvarsfordele, omorganisere, flytte ressurser og endre ansvarsområder.


Lag en egen Business Case rapport

Finn ut om en investering i nytt HR- eller lønnssystem vil lønne seg for ditt selskap

Med hjelp av vår avanserte business kalkulator kan du regne ut hva dine gamle løsninger koster i dag og dermed finne ut om en investering i nytt HR- eller lønnssystem vil lønne seg for din bedrift. Book inn en gratis rådgivningstime der vi hjelper deg med å lage din egen Business Case rapport.

Hvordan funker det?

Våre eksperter vil guide deg igjennom vår kalkulator. Etter gjennomgangen vil du få en omfattende rapport basert på svarene dine, helt uten kostnad. Rapporten blir et perfekt grunnlag for deg som vil finne ut om en investering i nye løsninger vil lønne seg for selskapet ditt.

Book time nå!

Snakk med en ekspert!

Lurer du på om ditt selskap kan dra nytte av et nytt og moderne HR- og lønnssystem?

Book time for å lage din egen Business Case – helt uforpliktende og kostnadsfritt.